Các loại dịch vụ:
Trung tâm thị thực cung cấp các loại dịch vụ sau:
1. Dịch vụ thông thường: Thời gian xử lý hồ sơ ước tính 4 ngày làm việc (với điều kiện các hồ sơ chứng từ được cung cấp đủ);
2. Dịch vụ khẩn cấp : Thời gian xử lý hồ sơ ước tính 3 ngày làm việc (với điều kiện các hồ sơ chứng từ được cung cấp đủ);Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc Hồ Chí Minh Việt Nam:
Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ hành chính:  Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Thời gian nộp hồ sơ:  9:00 đến 12:00
Thời gian lấy thị thực:   9:00 đến 12:00
Điện thoại: +84-1900561599
Email: hcmcenter@visaforchina.org
Các loại dịch vụ:
Trung tâm thị thực cung cấp các loại dịch vụ sau:
1. Dịch vụ thông thường: Thời gian xử lý hồ sơ ước tính 4 ngày làm việc (với điều kiện các hồ sơ chứng từ được cung cấp đủ);
2. Dịch vụ khẩn cấp : Thời gian xử lý hồ sơ ước tính 3 ngày làm việc (với điều kiện các hồ sơ chứng từ được cung cấp đủ);