Làm thế nào đọc hiểu thị thực Trung Quốc?


Lưu ý:
(1) Loại thị thực
(2) Ngày hết hạn nhập cảnh
(3) Ngày cấp thị thực
(4) Tên chủ sở hữu thị thực
(5) Ngày sinh của người sở hữu thị thực
(6) Số lần nhập cảnh
(7) Thời hạn lưu trú
(8) Nơi cấp thị thực
(9) Số hộ chiếu


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc Hồ Chí Minh Việt Nam:
Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ hành chính:  Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Thời gian nộp hồ sơ:  9:00 đến 12:00
Thời gian lấy thị thực:   9:00 đến 12:00
Điện thoại: +84-1900561599
Email: hcmcenter@visaforchina.org
Làm thế nào đọc hiểu thị thực Trung Quốc?


Lưu ý:
(1) Loại thị thực
(2) Ngày hết hạn nhập cảnh
(3) Ngày cấp thị thực
(4) Tên chủ sở hữu thị thực
(5) Ngày sinh của người sở hữu thị thực
(6) Số lần nhập cảnh
(7) Thời hạn lưu trú
(8) Nơi cấp thị thực
(9) Số hộ chiếu