Thông báo về việc thu thập dấu vân tay của người Xin thị thực


1. Theo luật và quy định có liên quan của Trung Quốc và tham khảo thông lệ quốc tế, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ Tiếp nhận Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu thu thập mười dấu vân tay của tất cả những người nộp đơn xin thị thực Trung Quốc.

2. Những ứng viên sau đây có thể được miễn thu thập dấu vân tay:

    (I.) Đương đơn dưới 14 tuổi hoặc trên 70 tuổi;

    (II.) Đương đơn mang hộ chiếu ngoại giao hoặc đủ điều kiện để xin cấp thị thực ngoại giao, công vụ hoặc lễ nghi của Trung Quốc;

     (III.) Đương đơn đã được lấy dấu vân tay và đã có thị thực Trung Quốc cùng hộ chiếu trong vòng 5 năm tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Trung Quốc hoặc Trung tâm Dịch vụ Tiếp nhận Hồ sơ Xin Thị thực Trung Quốc;

     (IV.) Đương đơn có tất cả mười ngón tay bị tàn tật hoặc mười dấu vân tay đều không thể thu thập được.

3. Xin lưu ý rằng tất cả các đương đơn phải đích thân đến Trung tâm Dịch vụ Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh để lấy dấu vân tay. Người nộp đơn phải chịu mọi hậu quả pháp lý bao gồm từ chối nhập cảnh vì giả mạo dấu vân tay hoặc sử dụng dấu vân tay của người khác để xin thị thực.

4. Tất cả các đương đơn xin thị thực cần phải điền vào mẫu đơn xin thị thực trực tuyến và đặt lịch hẹn trực tuyến qua trang web : (https://bio.visaforchina.org/SGN2_VI/ ). Sau khi đặt lịch hẹn, quý khách vui lòng tải xuống và in Trang xác nhận và Mẫu đơn xin thị thực trực tuyến (in tất cả các trang) và ký tên vào Trang xác nhận và Mẫu đơn xin thị thực trực tuyến. Quý khách cần nộp các tài liệu đã in sẵn cùng với hộ chiếu và các hồ sơ bổ sung khác đến Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh theo lịch đã được hẹn.  

 

Cảm ơn cho sự hợp tác của quý khách.

 

Chinese Visa Application Service Center in Ho Chi Minh City

Địa chỉ : Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : (0084) 1900561599 or 028-35285199

E-mail : hcmcenter@visaforchina.org

 

 

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30 tháng 7 năm 2021

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc Hồ Chí Minh Việt Nam:
Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ hành chính:  Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Thời gian nộp hồ sơ:  9:00 đến 12:00
Thời gian lấy thị thực:   9:00 đến 12:00
Điện thoại: +84-1900561599
Email: hcmcenter@visaforchina.org
Thông báo về việc thu thập dấu vân tay của người Xin thị thực


1. Theo luật và quy định có liên quan của Trung Quốc và tham khảo thông lệ quốc tế, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ Tiếp nhận Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu thu thập mười dấu vân tay của tất cả những người nộp đơn xin thị thực Trung Quốc.

2. Những ứng viên sau đây có thể được miễn thu thập dấu vân tay:

    (I.) Đương đơn dưới 14 tuổi hoặc trên 70 tuổi;

    (II.) Đương đơn mang hộ chiếu ngoại giao hoặc đủ điều kiện để xin cấp thị thực ngoại giao, công vụ hoặc lễ nghi của Trung Quốc;

     (III.) Đương đơn đã được lấy dấu vân tay và đã có thị thực Trung Quốc cùng hộ chiếu trong vòng 5 năm tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Trung Quốc hoặc Trung tâm Dịch vụ Tiếp nhận Hồ sơ Xin Thị thực Trung Quốc;

     (IV.) Đương đơn có tất cả mười ngón tay bị tàn tật hoặc mười dấu vân tay đều không thể thu thập được.

3. Xin lưu ý rằng tất cả các đương đơn phải đích thân đến Trung tâm Dịch vụ Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh để lấy dấu vân tay. Người nộp đơn phải chịu mọi hậu quả pháp lý bao gồm từ chối nhập cảnh vì giả mạo dấu vân tay hoặc sử dụng dấu vân tay của người khác để xin thị thực.

4. Tất cả các đương đơn xin thị thực cần phải điền vào mẫu đơn xin thị thực trực tuyến và đặt lịch hẹn trực tuyến qua trang web : (https://bio.visaforchina.org/SGN2_VI/ ). Sau khi đặt lịch hẹn, quý khách vui lòng tải xuống và in Trang xác nhận và Mẫu đơn xin thị thực trực tuyến (in tất cả các trang) và ký tên vào Trang xác nhận và Mẫu đơn xin thị thực trực tuyến. Quý khách cần nộp các tài liệu đã in sẵn cùng với hộ chiếu và các hồ sơ bổ sung khác đến Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh theo lịch đã được hẹn.  

 

Cảm ơn cho sự hợp tác của quý khách.

 

Chinese Visa Application Service Center in Ho Chi Minh City

Địa chỉ : Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : (0084) 1900561599 or 028-35285199

E-mail : hcmcenter@visaforchina.org

 

 

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30 tháng 7 năm 2021