Thông báo về việc điều chỉnh tạm thời giờ làm việc


Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh thời gian làm việc kể từ ngày 20 tháng 7. Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả thị thực được điều chỉnh như sau: Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa ; Trung tâm sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm; Tư vấn qua email và điện thoại sẽ không thay đổi (trừ ngày lễ).

Vui lòng truy cập trang web của Trung Tâm để cập nhật thông báo mới nhất . Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự hợp tác của quý khách.

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc ti Hồ Chí Minh

20 tháng 7 năm 2021

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc Hồ Chí Minh Việt Nam:
Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ hành chính:  Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Thời gian nộp hồ sơ:  9:00 đến 12:00
Thời gian lấy thị thực:   9:00 đến 12:00
Điện thoại: +84-1900561599
Email: hcmcenter@visaforchina.org
Thông báo về việc điều chỉnh tạm thời giờ làm việc


Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh thời gian làm việc kể từ ngày 20 tháng 7. Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả thị thực được điều chỉnh như sau: Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa ; Trung tâm sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm; Tư vấn qua email và điện thoại sẽ không thay đổi (trừ ngày lễ).

Vui lòng truy cập trang web của Trung Tâm để cập nhật thông báo mới nhất . Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự hợp tác của quý khách.

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc ti Hồ Chí Minh

20 tháng 7 năm 2021