Thông báo về việc ra mắt đơn đăng ký trực tuyến và đặt lịch hẹn xin thị thực Trung Quốc

Để cung cấp cho người xin thị thực các dịch vụ tiêu chuẩn và chất lượng, phù hợp với sự triển khai thống nhất của Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa, Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai Hệ thống Đặt hẹn và điền đơn Xin Thị thực Trực tuyến từ ngày 10 tháng 5 năm 2021.


Các sắp xếp cụ thể như sau:


1. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021,  người xin thị thực Trung Quốc cần phải đăng nhập vào:  https://bio.visaforchina.org/SGN2_EN/  và điền vào mẫu đơn xin thị thực trực tuyến. Sau khi hoàn tất điền mẫu đơn xin thị thực trực tuyến, quý khách có thể chọn vào mục “Bắt đầu đặt lịch hẹn”, hoặc quý khách có thể đặt lịch hẹn sau đó bằng cách Đăng nhập vào trang web trên, nhập thông tin cá nhân và Mã số mẫu đơn xin thị thực để tiến hành đặt lịch hẹn trực tuyến.

Tất cả các đương đơn xin thị thực cần phải điền vào mẫu đơn xin thị thực trực tuyến và đặt lịch hẹn trực tuyến qua trang web trên. Sau khi đặt lịch hẹn, quý khách vui lòng tải xuống và in Trang xác nhận và Mẫu đơn xin thị thực trực tuyến (in tất cả các trang) và ký tên vào Trang xác nhận và Mẫu đơn xin thị thực trực tuyến. Quý khách cần nộp các tài liệu đã in sẵn cùng với hộ chiếu và các hồ sơ bổ sung khác đến Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh theo lịch đã được hẹn.


2. Để đảm bảo việc chuyển đổi hồ sơ và hẹn trực tuyến được suôn sẻ, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 là thời gian thử nghiệm, người nộp hồ sơ vẫn có thể nộp hồ sơ giấy phiên bản cũ (MẫuV.2013) mà không cần đặt hẹn trực tuyến. Kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2021, Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không nhận Mẫu đơn bản giấy cũ (MẫuV.2013) nữa và sẽ thực hiện nghiêm túc về việc yêu cầu nộp hồ sơ bằng Mẫu đơn xin thị thực mới (mẫu điền trực tuyến có 8 trang) và đặt lịch hẹn trực tuyến.


3. Thông tin quan trọng cần lưu ý:

(1) Vui lòng đảm bảo việc ảnh tải lên của quý khách đáp ứng các yêu cầu về ảnh của đơn xin thị thực Trung Quốc và điền vào mẫu đơn xin thị thực một cách trung thực, đầy đủ và rõ ràng. Nếu thông tin cá nhân như tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu, quốc gia cấp hộ chiếu và các thông tin khác… được điền không chính xác hoặc ảnh tải lên không phải của quý khách hoặc một số thông tin chính quý khách điền bị nghi ngờ là cố tình che giấu hoặc thiếu nghiêm túc, đơn xin thị thực sẽ không được chấp nhận hoặc sẽ bị trả lại. Người nộp đơn sẽ cần phải nộp lại mẫu đơn xin thị thực trực tuyến mới và đặt lịch hẹn mới .

(2) Ngoài các trường hợp nêu trên, đối với những sai sót nhỏ hoặc thiếu sót thông tin, đương đơn có thể trao đổi với nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại quầy. Sau khi nhân viên xác minh các thông tin liên quan, đương đơn có thể tiến hành sửa đổi thủ công trang xác nhận và mẫu đơn xin thị thực, và cần ký tên vào biểu mẫu để xác nhận việc sửa đổi.

  (3) Đơn xin thị thực cho các Đặc khu hành chính Hồng Kông và Macao của Trung Quốc sẽ không thay đổi, và không cần phải đặt lịch hẹn và nộp đơn xin thị thực trực tuyến.


Cảm ơn cho sự hợp tác của quý khách.


Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (0084) 1900561599 or 028-35282199

E-mail:   hcmcenter@visaforchina.org

Thời gian nhận hồ sơ: từ 9:00 Sáng đến 12:00 Trưa (Thứ 2 đến Thứ 6, trừ các ngày nghỉ, Lễ Tết)  
            
                Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh
                                            
Ngày 7 tháng 5 năm 2021

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc Hồ Chí Minh Việt Nam:
Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ hành chính:  Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Thời gian nộp hồ sơ:  9:00 đến 12:00
Thời gian lấy thị thực:   9:00 đến 12:00
Điện thoại: +84-1900561599
Email: hcmcenter@visaforchina.org
Thông báo về việc ra mắt đơn đăng ký trực tuyến và đặt lịch hẹn xin thị thực Trung Quốc

Để cung cấp cho người xin thị thực các dịch vụ tiêu chuẩn và chất lượng, phù hợp với sự triển khai thống nhất của Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa, Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai Hệ thống Đặt hẹn và điền đơn Xin Thị thực Trực tuyến từ ngày 10 tháng 5 năm 2021.


Các sắp xếp cụ thể như sau:


1. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021,  người xin thị thực Trung Quốc cần phải đăng nhập vào:  https://bio.visaforchina.org/SGN2_EN/  và điền vào mẫu đơn xin thị thực trực tuyến. Sau khi hoàn tất điền mẫu đơn xin thị thực trực tuyến, quý khách có thể chọn vào mục “Bắt đầu đặt lịch hẹn”, hoặc quý khách có thể đặt lịch hẹn sau đó bằng cách Đăng nhập vào trang web trên, nhập thông tin cá nhân và Mã số mẫu đơn xin thị thực để tiến hành đặt lịch hẹn trực tuyến.

Tất cả các đương đơn xin thị thực cần phải điền vào mẫu đơn xin thị thực trực tuyến và đặt lịch hẹn trực tuyến qua trang web trên. Sau khi đặt lịch hẹn, quý khách vui lòng tải xuống và in Trang xác nhận và Mẫu đơn xin thị thực trực tuyến (in tất cả các trang) và ký tên vào Trang xác nhận và Mẫu đơn xin thị thực trực tuyến. Quý khách cần nộp các tài liệu đã in sẵn cùng với hộ chiếu và các hồ sơ bổ sung khác đến Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh theo lịch đã được hẹn.


2. Để đảm bảo việc chuyển đổi hồ sơ và hẹn trực tuyến được suôn sẻ, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 là thời gian thử nghiệm, người nộp hồ sơ vẫn có thể nộp hồ sơ giấy phiên bản cũ (MẫuV.2013) mà không cần đặt hẹn trực tuyến. Kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2021, Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không nhận Mẫu đơn bản giấy cũ (MẫuV.2013) nữa và sẽ thực hiện nghiêm túc về việc yêu cầu nộp hồ sơ bằng Mẫu đơn xin thị thực mới (mẫu điền trực tuyến có 8 trang) và đặt lịch hẹn trực tuyến.


3. Thông tin quan trọng cần lưu ý:

(1) Vui lòng đảm bảo việc ảnh tải lên của quý khách đáp ứng các yêu cầu về ảnh của đơn xin thị thực Trung Quốc và điền vào mẫu đơn xin thị thực một cách trung thực, đầy đủ và rõ ràng. Nếu thông tin cá nhân như tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu, quốc gia cấp hộ chiếu và các thông tin khác… được điền không chính xác hoặc ảnh tải lên không phải của quý khách hoặc một số thông tin chính quý khách điền bị nghi ngờ là cố tình che giấu hoặc thiếu nghiêm túc, đơn xin thị thực sẽ không được chấp nhận hoặc sẽ bị trả lại. Người nộp đơn sẽ cần phải nộp lại mẫu đơn xin thị thực trực tuyến mới và đặt lịch hẹn mới .

(2) Ngoài các trường hợp nêu trên, đối với những sai sót nhỏ hoặc thiếu sót thông tin, đương đơn có thể trao đổi với nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại quầy. Sau khi nhân viên xác minh các thông tin liên quan, đương đơn có thể tiến hành sửa đổi thủ công trang xác nhận và mẫu đơn xin thị thực, và cần ký tên vào biểu mẫu để xác nhận việc sửa đổi.

  (3) Đơn xin thị thực cho các Đặc khu hành chính Hồng Kông và Macao của Trung Quốc sẽ không thay đổi, và không cần phải đặt lịch hẹn và nộp đơn xin thị thực trực tuyến.


Cảm ơn cho sự hợp tác của quý khách.


Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (0084) 1900561599 or 028-35282199

E-mail:   hcmcenter@visaforchina.org

Thời gian nhận hồ sơ: từ 9:00 Sáng đến 12:00 Trưa (Thứ 2 đến Thứ 6, trừ các ngày nghỉ, Lễ Tết)  
            
                Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh
                                            
Ngày 7 tháng 5 năm 2021