LỊCH NGHỈ LỄ THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2021

Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 21/04/2021; Ngày Giải Phóng Miền Nam và Ngày Quốc Tế Lao Động từ ngày 30/04/2021 đến ngày 03/05/2021.Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này.

Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách!


Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh  

                                                        Ngày 14 tháng 4 năm 2021

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     Privacy Policy


Office Address: Schoenbrunner Strasse 108, Top 1.01, 1050 Wien, Oesterreich
Business hours: Monday-Friday (except Chinese and German public holidays)         Application Submission: 9:00AM-3:00PM
Payment and Passport Collection: 9:00AM-3:00PM       

Contact information:Phone:++43 1 544 3591 11  (9:00AM-3:00PM )         Tax: +43 1 544 3591 23
E-mail: viennacenter@visaforchina.orgLỊCH NGHỈ LỄ THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2021

Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 21/04/2021; Ngày Giải Phóng Miền Nam và Ngày Quốc Tế Lao Động từ ngày 30/04/2021 đến ngày 03/05/2021.Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này.

Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách!


Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh  

                                                        Ngày 14 tháng 4 năm 2021