THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021


  Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ một ngày Tết Dương lịch vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 (Thứ sáu). Nhắc
nhở ấm áp : Thời gian lấy thị thực của quý khách sẽ bị kéo dài, chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này.

   Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách!

                                             

  Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc  tại Thành phố Hồ Chí Minh  

                                                             Ngày 24 tháng 12 năm 2020


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     Privacy Policy


Office Address: Schoenbrunner Strasse 108, Top 1.01, 1050 Wien, Oesterreich
Business hours: Monday-Friday (except Chinese and German public holidays)         Application Submission: 9:00AM-3:00PM
Payment and Passport Collection: 9:00AM-3:00PM       

Contact information:Phone:++43 1 544 3591 11  (9:00AM-3:00PM )         Tax: +43 1 544 3591 23
E-mail: viennacenter@visaforchina.orgTHÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021


  Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ một ngày Tết Dương lịch vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 (Thứ sáu). Nhắc
nhở ấm áp : Thời gian lấy thị thực của quý khách sẽ bị kéo dài, chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này.

   Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách!

                                             

  Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc  tại Thành phố Hồ Chí Minh  

                                                             Ngày 24 tháng 12 năm 2020