THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ 3 LOẠI GIẤY PHÉP LƯU TRÚ CÒN HẠN NHẬP CẢNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ 3 LOẠI GIẤY PHÉP LƯU TRÚ CÒN HẠN NHẬP CẢNH

 

Căn cứ vào thông báo ngày 23 tháng 09 năm 2020 của Bộ ngoại giao và Cục quản lý Di dân quốc gia Trung QuốcVề việc cho phép người nước ngoài có 3 loại giấy phép lưu trú còn hạn nhập cảnh, kể từ 0h00’ ngày 28 tháng 09 năm 2020 cho phép người nước ngoài có giấy phép lưu trú dài hạn loại công việc, việc riêng và đoàn tụ được nhập cảnh. Những cá nhân liên quan nói trên không cần xin cấp lại thị thực mới. Đối với những công dân nước ngoài có giấy phép lưu trú dài hạn thuộc ba loại trên đã hết hạn sau 0h00’ ngày 28 tháng 03 năm 2020 và mục đích đến Trung Quốc không thay đổi, có thể mang giấy phép lưu trú hết hạn và giấy tờ liên quan đến Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ xin thị thực tương ứng để nhập cảnh. Công dân nước ngoài liên quan cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quản lý chống dịch từ phía Trung Quốc. Ngoài ra, các biện pháp khác trong thông báo ngày 26 tháng 03 năm 2020 của Bộ ngoại giao và Cục quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc   Về việc tạm dừng nhập cảnh đối với công dân nước ngoài có thị thực, giấy phép lưu trú còn hạnvẫn tiếp tục được thực thi.

 

Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ:

Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Tp.Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,    Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 1900 56 15 99

Email: hcmcenter@visaforchina.org

Thời gian nhận hồ sơ: từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa

( Từ  Thứ 2 đến Thứ 6, trừ các ngày nghỉ, Lễ Tết theo quy định)  

 

                                                                         Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh      h                                                                                                                     Ngày 25 tháng 09 năm 2020

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     Privacy Policy


Office Address: Schoenbrunner Strasse 108, Top 1.01, 1050 Wien, Oesterreich
Business hours: Monday-Friday (except Chinese and German public holidays)         Application Submission: 9:00AM-3:00PM
Payment and Passport Collection: 9:00AM-3:00PM       

Contact information:Phone:++43 1 544 3591 11  (9:00AM-3:00PM )         Tax: +43 1 544 3591 23
E-mail: viennacenter@visaforchina.orgTHÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ 3 LOẠI GIẤY PHÉP LƯU TRÚ CÒN HẠN NHẬP CẢNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ 3 LOẠI GIẤY PHÉP LƯU TRÚ CÒN HẠN NHẬP CẢNH

 

Căn cứ vào thông báo ngày 23 tháng 09 năm 2020 của Bộ ngoại giao và Cục quản lý Di dân quốc gia Trung QuốcVề việc cho phép người nước ngoài có 3 loại giấy phép lưu trú còn hạn nhập cảnh, kể từ 0h00’ ngày 28 tháng 09 năm 2020 cho phép người nước ngoài có giấy phép lưu trú dài hạn loại công việc, việc riêng và đoàn tụ được nhập cảnh. Những cá nhân liên quan nói trên không cần xin cấp lại thị thực mới. Đối với những công dân nước ngoài có giấy phép lưu trú dài hạn thuộc ba loại trên đã hết hạn sau 0h00’ ngày 28 tháng 03 năm 2020 và mục đích đến Trung Quốc không thay đổi, có thể mang giấy phép lưu trú hết hạn và giấy tờ liên quan đến Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ xin thị thực tương ứng để nhập cảnh. Công dân nước ngoài liên quan cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quản lý chống dịch từ phía Trung Quốc. Ngoài ra, các biện pháp khác trong thông báo ngày 26 tháng 03 năm 2020 của Bộ ngoại giao và Cục quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc   Về việc tạm dừng nhập cảnh đối với công dân nước ngoài có thị thực, giấy phép lưu trú còn hạnvẫn tiếp tục được thực thi.

 

Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ:

Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Tp.Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,    Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 1900 56 15 99

Email: hcmcenter@visaforchina.org

Thời gian nhận hồ sơ: từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa

( Từ  Thứ 2 đến Thứ 6, trừ các ngày nghỉ, Lễ Tết theo quy định)  

 

                                                                         Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh      h                                                                                                                     Ngày 25 tháng 09 năm 2020