Thông báo nghỉ lễ Trung Thu, Quốc Khánh năm 2020

Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh Việt Nam vào ngày 02/09/2020 (Thứ tư), nghỉ Quốc Khánh Trung Quốc hai ngày từ 01/10/2020 - 02/10/2020. Trung tâm sẽ mở cửa trở lại vào ngày 05/10/2020 (Thứ hai).

Lịch trả kết quả thị thực sẽ được điều chỉnh theo bảng sau:

                                    Bảng điều chỉnh thời gian trả thị thực

Ngày xin thị thực

Ngày trả kết quả

                Khn

Nhanh

Thông thường

28/08/2020

Không

Không

03/09/2020

31/08/2020

Không

Không

04/09/2020

01/09/2020

Không

Không

07/09/2020

03/09/2020

Không

Không

08/09/2020

25/09/2020

Không

Không

30/09/2020

28/09/2020

Không

Không

05/10/2020

29/09/2020

Không

Không

06/10/2020

30/09/2020

Không

Không

09/10/2020

05/10/2020

Không

Không

12/10/2020

06/10/2020

Không

Không

12/10/2020

07/10/2020

Không

Không

12/10/2020

08/10/2020

Không

Không

13/10/2020

     Nhắc nhở ấm áp: Do thời gian nghỉ lễ, thời gian trả kết quả thị thực sẽ kéo dài, kính mong quý khách thông cảm vì sự bất tiện này. Thời gian trước và sau nghỉ lễ lượng khách đến Trung tâm sẽ rất đông, quý khách lưu ý sắp xếp thời gian đến nộp hồ sơ hợp lý để tránh giờ cao điểm và tiết kiệm thời gian chờ đợi.
    
Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của quý khách!               Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh 

                        Tp.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2020

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     Privacy Policy


Office Address: Schoenbrunner Strasse 108, Top 1.01, 1050 Wien, Oesterreich
Business hours: Monday-Friday (except Chinese and German public holidays)         Application Submission: 9:00AM-3:00PM
Payment and Passport Collection: 9:00AM-3:00PM       

Contact information:Phone:++43 1 544 3591 11  (9:00AM-3:00PM )         Tax: +43 1 544 3591 23
E-mail: viennacenter@visaforchina.orgThông báo nghỉ lễ Trung Thu, Quốc Khánh năm 2020

Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh Việt Nam vào ngày 02/09/2020 (Thứ tư), nghỉ Quốc Khánh Trung Quốc hai ngày từ 01/10/2020 - 02/10/2020. Trung tâm sẽ mở cửa trở lại vào ngày 05/10/2020 (Thứ hai).

Lịch trả kết quả thị thực sẽ được điều chỉnh theo bảng sau:

                                    Bảng điều chỉnh thời gian trả thị thực

Ngày xin thị thực

Ngày trả kết quả

                Khn

Nhanh

Thông thường

28/08/2020

Không

Không

03/09/2020

31/08/2020

Không

Không

04/09/2020

01/09/2020

Không

Không

07/09/2020

03/09/2020

Không

Không

08/09/2020

25/09/2020

Không

Không

30/09/2020

28/09/2020

Không

Không

05/10/2020

29/09/2020

Không

Không

06/10/2020

30/09/2020

Không

Không

09/10/2020

05/10/2020

Không

Không

12/10/2020

06/10/2020

Không

Không

12/10/2020

07/10/2020

Không

Không

12/10/2020

08/10/2020

Không

Không

13/10/2020

     Nhắc nhở ấm áp: Do thời gian nghỉ lễ, thời gian trả kết quả thị thực sẽ kéo dài, kính mong quý khách thông cảm vì sự bất tiện này. Thời gian trước và sau nghỉ lễ lượng khách đến Trung tâm sẽ rất đông, quý khách lưu ý sắp xếp thời gian đến nộp hồ sơ hợp lý để tránh giờ cao điểm và tiết kiệm thời gian chờ đợi.
    
Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của quý khách!               Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh 

                        Tp.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2020