Liên kết thân thiện
Mạng du học trung quốc
Http: //www.cscse.edu.cn
 
Cục kiểm dịch xuất nhập cảnh Bắc Kinh
 Http: //www.bjciq.gov.cn (Liên kết ban đầu không thể được sử dụng, có thể đổi thành "Hải quan Bắc Kinh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa http://beijing.c Mạng chính phủ trung quốc
Http://www.gov.cn.cn
 
Bộ ngoại giao Trung Quốc
Http: //www.mfa.gov.cn
 
Bộ công an Trung Quốc
Http: //www.mps.gov.cn
 
Bộ Y tế Trung Quốc
Http: //www.moh.gov.cn (Liên kết ban đầu không thể được sử dụng, vui lòng kiểm tra liên kết này http://www.gov.cn/fwxx/bw/wsb/)
 
Hải quan trung quốc
Http: //www.customs.gov.cn

Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Http://vn.china-embassy.org/chn/

Mạng du lịch Trung Quốc
Không thể sử dụng liên kết ban đầu. Có thể đổi thành Bộ Văn hóa và Du lịch của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sau đó xóa Mạng Du lịch Trung Quốc và Mạng Văn hóa Trung Quốc. Vui lòng kiểm tra liên kết này https://www.mct.gov.cn/
 
Mạng giáo dục trung quốc
Http: //www.chinaedu.edu.cn
Liên kết ban đầu không thể được sử dụng
 
ustoms.gov.cn/")

 
Cục kiểm dịchxuất nhập cảnh Thượng Hải\
Http: //www.shciq.gov.cn/
(Không thể sử dụng liên kết ban đầu. Có thể đổi thành "Cơ quan Hải quan Thượng Hải của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa http://shanghai.customs.gov.cn/")
 
Cục Kiểm dịch xuất nhập cảnh Quảng Đông
Http: //www.gdciq.gov.cn
(Liên kết ban đầu không thể được sử dụng, có thể thay đổi thành "Hải quan Quảng Đông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa http://guangzhou.customs.gov.cn/)

 
Trung tâm nhận con nuôi Trung Quốc
Http: //www.china-ccaa.org
(Liên kết này hoàn toàn sai, vui lòng kiểm tra, liên kết mới http://cccwa.mca.gov.cn/index.shtml)


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc Hồ Chí Minh Việt Nam:
Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ hành chính:  Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Thời gian nộp hồ sơ:  9:00 đến 12:00
Thời gian lấy thị thực:   9:00 đến 12:00
Điện thoại: +84-1900561599
Email: hcmcenter@visaforchina.org
Liên kết thân thiện
Mạng du học trung quốc
Http: //www.cscse.edu.cn
 
Cục kiểm dịch xuất nhập cảnh Bắc Kinh
 Http: //www.bjciq.gov.cn (Liên kết ban đầu không thể được sử dụng, có thể đổi thành "Hải quan Bắc Kinh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa http://beijing.c Mạng chính phủ trung quốc
Http://www.gov.cn.cn
 
Bộ ngoại giao Trung Quốc
Http: //www.mfa.gov.cn
 
Bộ công an Trung Quốc
Http: //www.mps.gov.cn
 
Bộ Y tế Trung Quốc
Http: //www.moh.gov.cn (Liên kết ban đầu không thể được sử dụng, vui lòng kiểm tra liên kết này http://www.gov.cn/fwxx/bw/wsb/)
 
Hải quan trung quốc
Http: //www.customs.gov.cn

Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Http://vn.china-embassy.org/chn/

Mạng du lịch Trung Quốc
Không thể sử dụng liên kết ban đầu. Có thể đổi thành Bộ Văn hóa và Du lịch của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sau đó xóa Mạng Du lịch Trung Quốc và Mạng Văn hóa Trung Quốc. Vui lòng kiểm tra liên kết này https://www.mct.gov.cn/
 
Mạng giáo dục trung quốc
Http: //www.chinaedu.edu.cn
Liên kết ban đầu không thể được sử dụng
 
ustoms.gov.cn/")

 
Cục kiểm dịchxuất nhập cảnh Thượng Hải\
Http: //www.shciq.gov.cn/
(Không thể sử dụng liên kết ban đầu. Có thể đổi thành "Cơ quan Hải quan Thượng Hải của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa http://shanghai.customs.gov.cn/")
 
Cục Kiểm dịch xuất nhập cảnh Quảng Đông
Http: //www.gdciq.gov.cn
(Liên kết ban đầu không thể được sử dụng, có thể thay đổi thành "Hải quan Quảng Đông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa http://guangzhou.customs.gov.cn/)

 
Trung tâm nhận con nuôi Trung Quốc
Http: //www.china-ccaa.org
(Liên kết này hoàn toàn sai, vui lòng kiểm tra, liên kết mới http://cccwa.mca.gov.cn/index.shtml)