Důležité oznámení Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice o pořizování otisků prstů žadatelů o vízum


V souladu s čínskými příslušnými právními předpisy a mezinárodní běžnou praxí pověřuje Velvyslanectví ČLR v ČR počínaje dnem 18. října 2019 Chinese Visa Application Service Center k pořizování otisků deseti prstů všech žadatelů o vízum, včetně českých občanů.

Od výše uvedeného požadavku jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:
     
     1. 
Žadatelé mladší 14 let nebo starší 70 let;
     2.
Žadatelé cestující s diplomatickými pasy, žadatelé cestující se služebnímipasy jako členové delegace, která je vedena osobou ve služebním postavení náměstka ministra a výše a cestuje na pozvání Ústřední vlády ČLR, dlouhodobě služebněvyslané osoby cestující se služebními pasy;
      3.
Žadatelé, kteří žádají o vydání nového čínského víza a byly jim během posledních pěti let sejmuty otisky prstů na stejném čínském Velvyslanectví nebo Vízovém centru a kteří používají stejný pas;
      4.
Žadatelé, kteří v důsledku vrozeného postižení, úrazu apod. nemají papilární linie ani na jednom z deseti prstů nebo je u nich pořízení sejmutí otisku alespoň jednoho z deseti prstů fyzicky nemožné.


Vezměte, prosím, na vědomí, že žadatelům budou pořizovány otisky jejich vlastních prstů. Žadatelům, jejichž otisky budou zfalšovány nebo použijí otisky prstů jiných osob, bude zamítnut vstup na území Číny a sami ponesou důsledky vyplývající z takového jednání.Žadatelé jsou povinni si online rezervovat datum podání žádosti a též vyplnit online formulář na oficiální webové stránce Chinese Visa Application Service Center (www.visaforchina.org).Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us


Business Hours:(Monday - Friday) Visa application: 9:00-15:00 Payment and collection 9:00-16:00
Location:Vrana 25,11525 Athens Greece
Tel:+30 2106711311   Fax:+30 2106711311 
Email:athenscentre@visaforchina.org

Důležité oznámení Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice o pořizování otisků prstů žadatelů o vízum


V souladu s čínskými příslušnými právními předpisy a mezinárodní běžnou praxí pověřuje Velvyslanectví ČLR v ČR počínaje dnem 18. října 2019 Chinese Visa Application Service Center k pořizování otisků deseti prstů všech žadatelů o vízum, včetně českých občanů.

Od výše uvedeného požadavku jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:
     
     1. 
Žadatelé mladší 14 let nebo starší 70 let;
     2.
Žadatelé cestující s diplomatickými pasy, žadatelé cestující se služebnímipasy jako členové delegace, která je vedena osobou ve služebním postavení náměstka ministra a výše a cestuje na pozvání Ústřední vlády ČLR, dlouhodobě služebněvyslané osoby cestující se služebními pasy;
      3.
Žadatelé, kteří žádají o vydání nového čínského víza a byly jim během posledních pěti let sejmuty otisky prstů na stejném čínském Velvyslanectví nebo Vízovém centru a kteří používají stejný pas;
      4.
Žadatelé, kteří v důsledku vrozeného postižení, úrazu apod. nemají papilární linie ani na jednom z deseti prstů nebo je u nich pořízení sejmutí otisku alespoň jednoho z deseti prstů fyzicky nemožné.


Vezměte, prosím, na vědomí, že žadatelům budou pořizovány otisky jejich vlastních prstů. Žadatelům, jejichž otisky budou zfalšovány nebo použijí otisky prstů jiných osob, bude zamítnut vstup na území Číny a sami ponesou důsledky vyplývající z takového jednání.Žadatelé jsou povinni si online rezervovat datum podání žádosti a též vyplnit online formulář na oficiální webové stránce Chinese Visa Application Service Center (www.visaforchina.org).