Důležité oznámení ohledně online vyplňování žádostí a rezervace termínů pro jejich podávání od 1.12.
 

根据中国法律法规和现实需要,同时借鉴国际有益经验,从2018121日起,签证中心将正式启用电子签证申请表并开通网上预约。届时所有申请人(包括持外交、公务护照人员,不含香港签证申请人)均应在线填写新的电子表格,目前的表格(Form V.2013,共4页)不再使用。原则上所有申请人应在线预约。持外交、公务护照人员及重要官方团组成员可免预约。

在线填表网址为:https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/

在线预约网址为:https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/AVS/

与此同时,参考国际通行做法,除人道主义等特殊情况外,原则上不再提供特急服务。

V souladu s čínskými právními předpisy a skutečnými potřebami a též na základě pozitivních mezinárodních zkušeností zavádí čínské Visa Application Service Centre v Praze od 1.12.2018 oficiálně do provozu elektronický formulář žádosti a online systém objednávání žadatelů o vízum. Od tohoto dne  musí všichni žadatelé o vízum (včetně držitelů diplomatických a služebních pasů, vyjma žadatelů o vízum do oblasti Hongkongu) vyplnit online nový elektronický formulář. Původní formulář (4-stránkový Form V. 2013)  již nebude akceptován. V zásadě se musí všichni žadatelé o vízum, kteří vyplní online formulář též objednat prostřednictvím online systému. Držitelé diplomatických a služebních pasů a členové důležitých oficiálních delegací nejsou povinni se objednávat a žádosti vyřizují přímo na Velvyslanectví.

Rozdělení webových stránek pro online vyplňování formuláře a objednávání:

https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/

https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/AVS/

Současně s odkazem na mezinárodní praxi nebude v zásadě poskytována služba urgentního zpracování žádosti o vízum (tj. podání a vyzvednutí téhož dne nebo vyzvednutí do následujícího pracovního dne) , vyjma humanitárních apod. případů.

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us


Business Hours:(Monday - Friday) Visa application: 9:00-15:00 Payment and collection 9:00-16:00
Location:Vrana 25,11525 Athens Greece
Tel:+30 2106711311   Fax:+30 2106711311 
Email:athenscentre@visaforchina.org

Důležité oznámení ohledně online vyplňování žádostí a rezervace termínů pro jejich podávání od 1.12.
 

根据中国法律法规和现实需要,同时借鉴国际有益经验,从2018121日起,签证中心将正式启用电子签证申请表并开通网上预约。届时所有申请人(包括持外交、公务护照人员,不含香港签证申请人)均应在线填写新的电子表格,目前的表格(Form V.2013,共4页)不再使用。原则上所有申请人应在线预约。持外交、公务护照人员及重要官方团组成员可免预约。

在线填表网址为:https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/

在线预约网址为:https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/AVS/

与此同时,参考国际通行做法,除人道主义等特殊情况外,原则上不再提供特急服务。

V souladu s čínskými právními předpisy a skutečnými potřebami a též na základě pozitivních mezinárodních zkušeností zavádí čínské Visa Application Service Centre v Praze od 1.12.2018 oficiálně do provozu elektronický formulář žádosti a online systém objednávání žadatelů o vízum. Od tohoto dne  musí všichni žadatelé o vízum (včetně držitelů diplomatických a služebních pasů, vyjma žadatelů o vízum do oblasti Hongkongu) vyplnit online nový elektronický formulář. Původní formulář (4-stránkový Form V. 2013)  již nebude akceptován. V zásadě se musí všichni žadatelé o vízum, kteří vyplní online formulář též objednat prostřednictvím online systému. Držitelé diplomatických a služebních pasů a členové důležitých oficiálních delegací nejsou povinni se objednávat a žádosti vyřizují přímo na Velvyslanectví.

Rozdělení webových stránek pro online vyplňování formuláře a objednávání:

https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/

https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/AVS/

Současně s odkazem na mezinárodní praxi nebude v zásadě poskytována služba urgentního zpracování žádosti o vízum (tj. podání a vyzvednutí téhož dne nebo vyzvednutí do následujícího pracovního dne) , vyjma humanitárních apod. případů.