Kategorie superlegalizace

Superlegalizace se dělí na ověřování dokumentů s osobním obsahem a na ověřování dokumentů s komerčním obsahem.

1. Dokumenty s osobním obsahem zahrnují adopci, rodný list, úmrtní list, oddací list, čestné prohlášení o svobodném stavu, osobní prohlášení, osobní transakce s nemovitostmi, dědictví, pěstounskou péči, požadavek na změnu jména apod.

2. Dokumenty s komerčním obsahem zahrnují živnostenský list, osvědčení o bezúhonnosti, pracovní smlouvy a jiné dokumenty, které  se týkají obchodních a komerčních činností.

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us

Address: Futurama, Sokolovska 663/136 A 2FL, Karlin, Praha 8 
Business Hours: Monday-Friday,Closed on Saturdays, Sundays and Public Holidays. 
Submission of applications: 9:00 to 15:00. 
Payment and collection: 9:00 to 16:00. 

Contact us 
Call: +420 273160888   Manual Answer: 14:00-16:00
Fax: +420 273160833 
E-mail: praguecenter@hotmail.com        praguecenter@visaforchina.org 

Kategorie superlegalizace

Superlegalizace se dělí na ověřování dokumentů s osobním obsahem a na ověřování dokumentů s komerčním obsahem.

1. Dokumenty s osobním obsahem zahrnují adopci, rodný list, úmrtní list, oddací list, čestné prohlášení o svobodném stavu, osobní prohlášení, osobní transakce s nemovitostmi, dědictví, pěstounskou péči, požadavek na změnu jména apod.

2. Dokumenty s komerčním obsahem zahrnují živnostenský list, osvědčení o bezúhonnosti, pracovní smlouvy a jiné dokumenty, které  se týkají obchodních a komerčních činností.