Základní informace

Podle mezinárodních pravidel a čínské konzulární praxe je superlegalizace prováděna za tím účelem, aby dokumenty vydané jedním státem mohly být uznány úřady na území jiného státu a byly právně platné bez pochybností o jejich pravosti, pravosti razítka či podpisu na dokumentu. Čínské vízové centrum v Praze k superlegalizaci přijímá dokumenty, které byly vydány relevantními českými institucemi, notarizovány a legalizovány Odborem konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR (osobní superlegalizace: rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list atd.;  komerční superlegalizace: doklad o registraci ochranné známky, živnostenský list apod.).


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us

Address: Futurama, Sokolovska 663/136 A 2FL, Karlin, Praha 8 
Business Hours: Monday-Friday,Closed on Saturdays, Sundays and Public Holidays. 
Submission of applications: 9:00 to 15:00. 
Payment and collection: 9:00 to 16:00. 

Contact us 
Call: +420 273160888   Manual Answer: 14:00-16:00
Fax: +420 273160833 
E-mail: praguecenter@hotmail.com        praguecenter@visaforchina.org 

Základní informace

Podle mezinárodních pravidel a čínské konzulární praxe je superlegalizace prováděna za tím účelem, aby dokumenty vydané jedním státem mohly být uznány úřady na území jiného státu a byly právně platné bez pochybností o jejich pravosti, pravosti razítka či podpisu na dokumentu. Čínské vízové centrum v Praze k superlegalizaci přijímá dokumenty, které byly vydány relevantními českými institucemi, notarizovány a legalizovány Odborem konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR (osobní superlegalizace: rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list atd.;  komerční superlegalizace: doklad o registraci ochranné známky, živnostenský list apod.).