Thông báo về việc áp dụng hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến và tờ khai thị thực điện tử

Theo thông báo từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 sẽ áp
dụng tờ khai thị thực điện tử và hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến, cụ thể như sau:

I. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021, người xin thị thực phải điền tờ khai xin thị thực trực tuyến
thông qua website: https://cova.mfa.gov.cn hoặc vào phần điền tờ khai trực tuyến tại website của
Trung tâm dịch vụ xin visa TQ:  https://bio.visaforchina.org/HAN2_VI/. Sau khi điền tờ khai, thông
qua đường link “đặt lịch hẹn trực tuyến” bước sang trang đặt lịch hẹn, hoặc có  thể đăng nhập
website https://avas.mfa.gov.cn hoặc website của Trung tâm dịch vụ xin visa TQ, nhập thông tin cá
nhân và mã số tờ khai thị thực để đặt lịch hẹn làm thị thực. Người xin thị thực phải tải và in toàn bộ
tờ khai và ký tên tại phần xác nhận. Căn cứ vào thời gian đặt lịch hẹn, nộp hộ chiếu và các hồ sơ
khác đến Trung tâm dịch vụ xin visa TQ.

II. Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 sẽ là thời
gian chuyển đổi, trong thời gian này, người xin thị thực vẫn có thể nộp tờ khai giấy cũ và không cần
đặt lịch hẹn trực tuyến.

III. Từ ngày 10 tháng 6 năm 2021, tất cả người xin thị thực bắt buộc phải điền tờ khai và đặt lịch
hẹn trực tuyến, mẫu tờ khai giấy cũ không được tiếp tục sử dụng.

IV. Những điều cần chú ý:

1. Phương thức xin thị thực Khu hành chính đặc biệt Hồng Công, Ma Cao không thay đổi, tạm
thời không cần phải điền tờ khai thị thực điện tử và đặt lịch hẹn trực tuyến. Trong thời gian dịch
Covid-19, để  biết thêm thông tin về chính sách thị thực Hồng Công và Ma Cao, mời đăng nhập
website chính thức của  Cục quản lý xuất nhập cảnh Khu hành chính đặc biệt Hồng Công
(https://www.immd.gov.hk/) và website chính thức của Cục cảnh sát trị an Khu hành chính
đặc biệt Ma Cao ( http://www.fsm.gov.mo/psp/cht/main.html)

2. Những trường hợp mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và thành viên các đoàn chính
thức quan trọng được miễn đặt lịch hẹn, nhưng vẫn phải điền tờ khai trực tuyến dựa trên những
yêu cầu kể trên và in tờ  khai thị thực điện tử. Những trường hợp có liên quan có thể trực tiếp xin
thị thực tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

                                                                       Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc

                                                                 Ngày 07 tháng 05 năm 2021

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Liên hệ chúng tôi     


Địa chỉ Trung tâm: Tầng 7, toà nhà Trường Thịnh, Số 1 đường Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Ngày làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày Lễ)

Thời gian nộp hồ sơ: 9:00 đến 12:00
Thời gian thu phí và lấy thị thực: 9:00 đến 12:00     

Phương thức liên hệ:
Điện thoại: 024 3275 3888
Fax:024 3202 6359
E-mail: hanoicenter@visaforchina.org
Thông báo về việc áp dụng hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến và tờ khai thị thực điện tử

Theo thông báo từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 sẽ áp
dụng tờ khai thị thực điện tử và hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến, cụ thể như sau:

I. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021, người xin thị thực phải điền tờ khai xin thị thực trực tuyến
thông qua website: https://cova.mfa.gov.cn hoặc vào phần điền tờ khai trực tuyến tại website của
Trung tâm dịch vụ xin visa TQ:  https://bio.visaforchina.org/HAN2_VI/. Sau khi điền tờ khai, thông
qua đường link “đặt lịch hẹn trực tuyến” bước sang trang đặt lịch hẹn, hoặc có  thể đăng nhập
website https://avas.mfa.gov.cn hoặc website của Trung tâm dịch vụ xin visa TQ, nhập thông tin cá
nhân và mã số tờ khai thị thực để đặt lịch hẹn làm thị thực. Người xin thị thực phải tải và in toàn bộ
tờ khai và ký tên tại phần xác nhận. Căn cứ vào thời gian đặt lịch hẹn, nộp hộ chiếu và các hồ sơ
khác đến Trung tâm dịch vụ xin visa TQ.

II. Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 sẽ là thời
gian chuyển đổi, trong thời gian này, người xin thị thực vẫn có thể nộp tờ khai giấy cũ và không cần
đặt lịch hẹn trực tuyến.

III. Từ ngày 10 tháng 6 năm 2021, tất cả người xin thị thực bắt buộc phải điền tờ khai và đặt lịch
hẹn trực tuyến, mẫu tờ khai giấy cũ không được tiếp tục sử dụng.

IV. Những điều cần chú ý:

1. Phương thức xin thị thực Khu hành chính đặc biệt Hồng Công, Ma Cao không thay đổi, tạm
thời không cần phải điền tờ khai thị thực điện tử và đặt lịch hẹn trực tuyến. Trong thời gian dịch
Covid-19, để  biết thêm thông tin về chính sách thị thực Hồng Công và Ma Cao, mời đăng nhập
website chính thức của  Cục quản lý xuất nhập cảnh Khu hành chính đặc biệt Hồng Công
(https://www.immd.gov.hk/) và website chính thức của Cục cảnh sát trị an Khu hành chính
đặc biệt Ma Cao ( http://www.fsm.gov.mo/psp/cht/main.html)

2. Những trường hợp mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và thành viên các đoàn chính
thức quan trọng được miễn đặt lịch hẹn, nhưng vẫn phải điền tờ khai trực tuyến dựa trên những
yêu cầu kể trên và in tờ  khai thị thực điện tử. Những trường hợp có liên quan có thể trực tiếp xin
thị thực tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

                                                                       Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc

                                                                 Ngày 07 tháng 05 năm 2021