THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2021


Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc Hà Nội sẽ nghỉ một ngày giỗ tổ Hùng Vương vào 
ngày 21 tháng 4 năm 2021  (Thứ tư), nghỉ bốn ngày Tết độc lập và quốc tế lao động từ
ngày 30 
tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 (Từ thứ sáu đến thứ hai), ngày 4 tháng 5 (Thứ ba )
Trung tâm làm việc 
bình thường.

Ngày lấy thị thực trong thời gian nghỉ lễ được điều chỉnh như sau:

BẢNG ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN LẤY THỊ THỰC

Ngày xin thị thực

Ngày lấy thị thực

Ngày 15 tháng 04 năm 2021

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

Ngày 23 tháng 04 năm 2021

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

Ngày 26 tháng 04 năm 2021

Ngày 26 tháng 04 năm 2021

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

Ngày 27 tháng 04 năm 2021

Ngày 4 tháng 05 năm 2021

Ngày 28 tháng 04 năm 2021

Ngày 5 tháng 05 năm 2021

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

Ngày 6 tháng 05 năm 2021


Xin Quý khách lưu ý: Việc lấy thị thực của Quý khách sẽ bị kéo dài trong thời gian nghỉ lễ,
chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Thời gian trước và sau nghỉ lễ lượng
người xin thị thực thường đông, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi mong
Quý khách sắp xếp thời gian đến nộp hồ sơ hợp lý, tránh nộp hồ sơ vào thời gian cao điểm.

Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách!

Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc Hà Nội

Ngày 6 tháng 4 năm 2021Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Liên hệ chúng tôi     


Địa chỉ Trung tâm: Tầng 7, toà nhà Trường Thịnh, Số 1 đường Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Ngày làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày Lễ)

Thời gian nộp hồ sơ: 9:00 đến 12:00
Thời gian thu phí và lấy thị thực: 9:00 đến 12:00     

Phương thức liên hệ:
Điện thoại: 024 3275 3888
Fax:024 3202 6359
E-mail: hanoicenter@visaforchina.org
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 NĂM 2021


Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc Hà Nội sẽ nghỉ một ngày giỗ tổ Hùng Vương vào 
ngày 21 tháng 4 năm 2021  (Thứ tư), nghỉ bốn ngày Tết độc lập và quốc tế lao động từ
ngày 30 
tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 (Từ thứ sáu đến thứ hai), ngày 4 tháng 5 (Thứ ba )
Trung tâm làm việc 
bình thường.

Ngày lấy thị thực trong thời gian nghỉ lễ được điều chỉnh như sau:

BẢNG ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN LẤY THỊ THỰC

Ngày xin thị thực

Ngày lấy thị thực

Ngày 15 tháng 04 năm 2021

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

Ngày 23 tháng 04 năm 2021

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

Ngày 26 tháng 04 năm 2021

Ngày 26 tháng 04 năm 2021

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

Ngày 27 tháng 04 năm 2021

Ngày 4 tháng 05 năm 2021

Ngày 28 tháng 04 năm 2021

Ngày 5 tháng 05 năm 2021

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

Ngày 6 tháng 05 năm 2021


Xin Quý khách lưu ý: Việc lấy thị thực của Quý khách sẽ bị kéo dài trong thời gian nghỉ lễ,
chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Thời gian trước và sau nghỉ lễ lượng
người xin thị thực thường đông, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi mong
Quý khách sắp xếp thời gian đến nộp hồ sơ hợp lý, tránh nộp hồ sơ vào thời gian cao điểm.

Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách!

Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc Hà Nội

Ngày 6 tháng 4 năm 2021