สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์วีซ่าจีน ได้แก่ อินเตอร์เนต, Wifi, บริการถ่ายเอกสาร(มีค่าบริการ), บริการตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติ(มีค่าบริการ) 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์วีซ่าจีน ได้แก่ อินเตอร์เนต, Wifi, บริการถ่ายเอกสาร(มีค่าบริการ), บริการตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติ(มีค่าบริการ)