ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระเงิน


1.วิธีการชำระเงิน


 สามารถชำระเงินได้ที่หน้าเคาเตอร์:โดยรับชำระเป็นเงินสด(บาทไทย)เท่านั้น


 2.ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  

ตรวจสอบได้จากตารางค่าธรรมเนียม ต่อไปนี้Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระเงิน


1.วิธีการชำระเงิน


 สามารถชำระเงินได้ที่หน้าเคาเตอร์:โดยรับชำระเป็นเงินสด(บาทไทย)เท่านั้น


 2.ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  

ตรวจสอบได้จากตารางค่าธรรมเนียม ต่อไปนี้