สำนักงานให้บริการวีซ่า

  พื้นที่ศูนย์ให้บริการวีซ่า : ประเทศไทย

  ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน: ให้บริการสำหรับคนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางประเภทธรรมดา เเละผู้ที่ถือสัญชาติอื่นๆที่มีใบอนุญาตพำนักในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สำนักงานให้บริการวีซ่า

  พื้นที่ศูนย์ให้บริการวีซ่า : ประเทศไทย

  ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน: ให้บริการสำหรับคนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางประเภทธรรมดา เเละผู้ที่ถือสัญชาติอื่นๆที่มีใบอนุญาตพำนักในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย