ความหมายของวีซ่าจีน

หมายเหตุ

(1)    ประเภทของวีซ่า

(2)    วันที่หมดอายุวีซ่า

(3)    วันที่ออกวีซ่า

(4)    ชื่อสกุลผู้ถือวีซ่า

(5)    วันเกิดผู้ถือวีซ่า

(6)    จำนวนครั้งในการเข้าออกประเทศ

(7)    ระยะเวลาในการพำนัก

(8)    สถานที่ออกวีซ่า

(9)    เลขที่หนังสือเดินทาง
Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ความหมายของวีซ่าจีน

หมายเหตุ

(1)    ประเภทของวีซ่า

(2)    วันที่หมดอายุวีซ่า

(3)    วันที่ออกวีซ่า

(4)    ชื่อสกุลผู้ถือวีซ่า

(5)    วันเกิดผู้ถือวีซ่า

(6)    จำนวนครั้งในการเข้าออกประเทศ

(7)    ระยะเวลาในการพำนัก

(8)    สถานที่ออกวีซ่า

(9)    เลขที่หนังสือเดินทาง