11.ระยะเวลาของหนังสือเดินทางเเละวีซ่าจำเป็นหรือไม่?

โดยทั่วไปเเล้ว หนังสือเดินทางควรจะมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือนเป็นต้นไป

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

11.ระยะเวลาของหนังสือเดินทางเเละวีซ่าจำเป็นหรือไม่?

โดยทั่วไปเเล้ว หนังสือเดินทางควรจะมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือนเป็นต้นไป