9.ฉันต้องยื่นแบบฟอร์มคำขอวีซ่าผ่านบริษัททัวร์ไหม?

 ผู้สมัครสามารถยื่นเเบบฟอร์มได้ทั้งผ่านบริษัททัวร์ หรือที่ศูนย์วีซ่าได้โดยตรง

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

9.ฉันต้องยื่นแบบฟอร์มคำขอวีซ่าผ่านบริษัททัวร์ไหม?

 ผู้สมัครสามารถยื่นเเบบฟอร์มได้ทั้งผ่านบริษัททัวร์ หรือที่ศูนย์วีซ่าได้โดยตรง