8.ฉันสามารถให้ผู้อื่นส่งเเบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่าเเทนได้หรือไม่?

โดยทั่วไปเเล้ว ผู้สมัครจะเป็นผู้ดำเนินการจัดการเอกสาร ส่งเอกสารเเบบฟอร์มคำขอวีซ่ารวมทั้งการชำระเงิน การรับเอกสารด้วยตัวเอง หากว่าผู้สมัครไม่สะดวกในการจัดการ ในกรณีที่เตรียมเอกสารพร้อมรวมทั้งเเบบฟอร์มคำขอวีซ่าที่มีลายมือของผู้สมัคร สามารถมอบให้ผู้อื่นกระทำการเเทนได้(ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)มายื่นเอกสาร ชำระเงิน เเละรับเอกสารได้ ณ ศูนย์วีซ่า

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

8.ฉันสามารถให้ผู้อื่นส่งเเบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่าเเทนได้หรือไม่?

โดยทั่วไปเเล้ว ผู้สมัครจะเป็นผู้ดำเนินการจัดการเอกสาร ส่งเอกสารเเบบฟอร์มคำขอวีซ่ารวมทั้งการชำระเงิน การรับเอกสารด้วยตัวเอง หากว่าผู้สมัครไม่สะดวกในการจัดการ ในกรณีที่เตรียมเอกสารพร้อมรวมทั้งเเบบฟอร์มคำขอวีซ่าที่มีลายมือของผู้สมัคร สามารถมอบให้ผู้อื่นกระทำการเเทนได้(ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)มายื่นเอกสาร ชำระเงิน เเละรับเอกสารได้ ณ ศูนย์วีซ่า