5.ฉันจะไปฮ่องกง มาเก๊า จำเป็นต้องใช้วีซ่าหรือไม่?

รายละเอียดดังกล่าว สามารถศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง http://www.immd.gov.hk

กองกำลังตำรวจรักษามความปลอดภัยสาธารณะมาเก๊าhttp://www.fsm.gov.mo/psp/cht/main.html)

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

5.ฉันจะไปฮ่องกง มาเก๊า จำเป็นต้องใช้วีซ่าหรือไม่?

รายละเอียดดังกล่าว สามารถศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง http://www.immd.gov.hk

กองกำลังตำรวจรักษามความปลอดภัยสาธารณะมาเก๊าhttp://www.fsm.gov.mo/psp/cht/main.html)