4.ทำวีซ่าได้ที่ไหนบ้าง?

หากว่าคุณถือหนังสือเดินทางทั่วไป ขอวีซ่าจีนแผ่นดินใหญ่ หรือเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หรือเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องติดต่อขอวีซ่าที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน ถ้าหากว่าคุณถือหนังสือเดินทางประเภททูตและราชการ(เจ้าพนักงานราชการ) หรือขอวีซ่าประเภทการทูตหรือราชการ กรุณาติดต่อสถานทูตจีน หรือสถานกงสุลจีนโดยตรง


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

4.ทำวีซ่าได้ที่ไหนบ้าง?

หากว่าคุณถือหนังสือเดินทางทั่วไป ขอวีซ่าจีนแผ่นดินใหญ่ หรือเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หรือเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องติดต่อขอวีซ่าที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน ถ้าหากว่าคุณถือหนังสือเดินทางประเภททูตและราชการ(เจ้าพนักงานราชการ) หรือขอวีซ่าประเภทการทูตหรือราชการ กรุณาติดต่อสถานทูตจีน หรือสถานกงสุลจีนโดยตรง