3.ระยะเวลาที่เหมาะสมเท่าใดที่จะกระทำการยื่นขอวีซ่า?

ควรที่จะยื่นขอวีซ่าก่อนหน้า 1 เดือนเเต่ไม่ควรยื่นขอล่วงหน้าเกิน 3เดือนเพราะว่าระยะเวลาวีซ่าจีนนั้นโดยทั่วไปมีระยะเวลาเเค่ 3 เดือน หากว่าได้ทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเร็วเกินไปอาจจะทำให้วีซ่าหมดอายุเร็วก่อนที่คุณจะเดินทางไปยังประเทศจีน ตัวอย่าง หากว่าคุณวางเเผนที่จะเดินทางเข้าประเทศจีนในวันที่ 1 กรกฎาคม ระยะเวลาที่เหมาะสมในการยื่นขอวีซ่าควรจะเป็นวันที่ 1 มิถุนายนโดยประมาณ ข้อควรระวัง วีซ่าบางประเภทจะมีอายุเเค่ 1 เดือนหรือต่ำกว่า 1 เดือน เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนหน้าประมาณ 2 สัปดาห์

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

3.ระยะเวลาที่เหมาะสมเท่าใดที่จะกระทำการยื่นขอวีซ่า?

ควรที่จะยื่นขอวีซ่าก่อนหน้า 1 เดือนเเต่ไม่ควรยื่นขอล่วงหน้าเกิน 3เดือนเพราะว่าระยะเวลาวีซ่าจีนนั้นโดยทั่วไปมีระยะเวลาเเค่ 3 เดือน หากว่าได้ทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเร็วเกินไปอาจจะทำให้วีซ่าหมดอายุเร็วก่อนที่คุณจะเดินทางไปยังประเทศจีน ตัวอย่าง หากว่าคุณวางเเผนที่จะเดินทางเข้าประเทศจีนในวันที่ 1 กรกฎาคม ระยะเวลาที่เหมาะสมในการยื่นขอวีซ่าควรจะเป็นวันที่ 1 มิถุนายนโดยประมาณ ข้อควรระวัง วีซ่าบางประเภทจะมีอายุเเค่ 1 เดือนหรือต่ำกว่า 1 เดือน เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนหน้าประมาณ 2 สัปดาห์