ติดต่อเรื่องการขอวีซ่า

1. ที่มาของศูนย์การทำวีซ่า

    เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ได้เกิดการปฏิรูปและเปิดประเทศสู่ภายนอกของประเทศจีนและกระแสโลกาพิวัฒน์ที่พัฒนาไปอย่างไม่สิ้นสุด เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างชาวจีนและชาวต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ทางจีนและต่างชาติทำการแลกเปลี่ยนบุคลากรบ่อยมากขึ้น เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างจีนและต่างประเทศ สถานทูตและสถานกงสุลจีนมีมาตรการมากมายที่จะปรับปรุงคุณภาพในการบริการวีซ่า แต่เนื่องจากเงื่อนไขหลายประการทำให้หลายคนล้มเหลวที่จะถึงสถานะที่ต้องการ ในปีที่ผ่านมานี้ สถานทูตในหลายๆประเทศและสถานทูตต่างชาติก็ประสบกับปัญหาแบบนี้เช่นกัน และการแนะนำของศูนย์วีซ่าให้แก่ผู้สมัครก็มีการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อันเนื่องมาจาก หลายคนที่มาขอวีซ่าจากสถานกงสุลจีน แล้วทางศูนย์ก็ใช้วิธีการแบบสมัยใหม่นี้

    ถึงตอนนี้ ทางการจัดตั้งศุนย์บริการขอวีซ่าในโซนยุโรป, เอเชีย, โอเชียเนีย, อเมริกาเหนือและแอฟริกาไปหลายแห่งแล้ว (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "ศูนย์บริการวีซ่า") เพื่อให้การขอวีซ่าจีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. การให้บริการยื่นขอวีซ่า

    รายละเอียดวีซ่านั้น เป็นไปตามกฎหมายของประเทศเจ้าภาพที่เป็นผู้ลงทะเบียน ,เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ,เป็นผู้บริการ และทางสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีนอนุญาตให้สามารถนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการธุรกิจไปได้ ศูนย์ไม่ใช่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน ซึ่งหน้าที่หลักมีดังต่อไปนี้ :

(1)การรับใบสมัคร เอกสารที่ส่งมานั้นต้องสอดคล้องตามที่สถานทูตและสถานกงสุลต้องการ

(2)เพื่อให้ผู้สมัครได้รับบริการตามรายการ รวมทั้งการป้อนข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็น หนังสือเดินทาง วีซ่า การรับรองเอกสารและรายละเอียดของผู้สมัครแก่ศูนย์วีซ่าและสถานกงสุล

(3)ทางสถานกงสุลได้กำหนดค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า,ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน ,ค่ารับรองเอกสารแบบเร่งด่วน,ค่าธรรมเนียมการดำเนินการวีซ่าและหนังสือเดินทางของทางสถานทูตและสถานกงสุล

(4)รับใบสมัครขอวีซ่าและการรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด โดยผ่านทางเว็บไซต์ ห้องโถงต้อนรับที่ศูนย์ โทรศัพท์และอีเมลล์ สามารถตอบรับเอกสารและให้คำปรึกษาได้

(5) ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าตามคำสั่งของสถานทูตและสถานกงสุล

 

 

 

 

3. ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่า

(1)สถานที่ตั้ง เพื่อความสะดวกแก่ผู้สมัคร ควรมาที่ศูนย์วีซ่าเพื่อส่งใบสมัคร โดยส่วนใหญ่ศูนย์วีซ่ามักจะอยู่ในย่านกลางเมืองและสะดวกแก่การไปถึง

(2)ระยะเวลาในการรอสมัครนั้นไม่นาน นอกจากจะเดินทางมาที่ศูนย์วีซ่าเองแล้ว โดยทางศูนย์วีซ่ายังมีคู่มือการให้บริการนัดจองออนไลน์  ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครใช้เวลาในการรอน้อยลง และประสิทธิภาพการบริการก็ยังคงดีเช่นเดิม

(3)การให้การบริการ สิ่งที่ทางศูนย์วีซ่ามุ่งเน้นคือการให้บริการแก่ผู้สมัคร มีการจัดห้องโถงมีช่องหน้าต่างรับเอกสารที่เพียงพอ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สมัครอย่างสมควร

(4)สำหรับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว หากมีลูกทัวร์ที่พิการหรือที่ต้องเตรียมการเป็นพิเศษ กรุณายื่นเอกสารที่ช่องกรณีพิเศษ มีห้องโถงวีไอพีสำหรับรับแขกหรือกรณีพิเศษอื่นๆ นอกจากนี้ ทางศูนย์วีซ่าจะทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางแผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น หรือแจ้งรายละเอียดการรับรองวีซ่าผ่านทางโทรศัพท์ โทรสารหรืออีเมลล์ให้ผู้สมัครทราบ

(5) ในเรื่องคุณภาพการให้การบริการและระยะเวลา กระบวนการทางธุรกิจและการรูปแบบของศูนย์วีซ่าได้ประสบความสำเร็จในทุกเครือข่ายทั่วโลก ระดับคุณภาพระยะเวลาในการดำเนินงานและคุณภาพการบริการดี และสามารถจัดการในระยะเวลาเร่งด่วนได้

 

4. ศูนย์ปฏิบัติการออกวีซ่า

    ศูนย์วีซ่าในประเทศไทยที่จดทะเบียนโดยบริษัทที่มีการดำเนินงานเฉพาะเจาะจง ทางเจ้าหน้าที่จะทำการดำเนินงานที่จะได้รับและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

 

 

5. สัญลักษณ์ของศูนย์ให้บริการ

ศูนย์วีซ่าจะใช้สัญลักษณ และ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ศูนย์ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศไทยและได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนของกฎหมาย  หากบุคคลใดในทางใดทางละเมิดสิทธินำเครื่องหมายเครื่องหมายนี้ไปใช้เป็นของตนเอง จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

    เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์วีซ่าขอแจ้งให้ทราบว่า ก่อนที่จะส่งใบสมัครโปรดอ่านข้อตกลงการให้บริการอย่างรอบคอบก่อน


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อเรื่องการขอวีซ่า

1. ที่มาของศูนย์การทำวีซ่า

    เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ได้เกิดการปฏิรูปและเปิดประเทศสู่ภายนอกของประเทศจีนและกระแสโลกาพิวัฒน์ที่พัฒนาไปอย่างไม่สิ้นสุด เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างชาวจีนและชาวต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ทางจีนและต่างชาติทำการแลกเปลี่ยนบุคลากรบ่อยมากขึ้น เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างจีนและต่างประเทศ สถานทูตและสถานกงสุลจีนมีมาตรการมากมายที่จะปรับปรุงคุณภาพในการบริการวีซ่า แต่เนื่องจากเงื่อนไขหลายประการทำให้หลายคนล้มเหลวที่จะถึงสถานะที่ต้องการ ในปีที่ผ่านมานี้ สถานทูตในหลายๆประเทศและสถานทูตต่างชาติก็ประสบกับปัญหาแบบนี้เช่นกัน และการแนะนำของศูนย์วีซ่าให้แก่ผู้สมัครก็มีการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อันเนื่องมาจาก หลายคนที่มาขอวีซ่าจากสถานกงสุลจีน แล้วทางศูนย์ก็ใช้วิธีการแบบสมัยใหม่นี้

    ถึงตอนนี้ ทางการจัดตั้งศุนย์บริการขอวีซ่าในโซนยุโรป, เอเชีย, โอเชียเนีย, อเมริกาเหนือและแอฟริกาไปหลายแห่งแล้ว (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "ศูนย์บริการวีซ่า") เพื่อให้การขอวีซ่าจีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. การให้บริการยื่นขอวีซ่า

    รายละเอียดวีซ่านั้น เป็นไปตามกฎหมายของประเทศเจ้าภาพที่เป็นผู้ลงทะเบียน ,เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ,เป็นผู้บริการ และทางสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีนอนุญาตให้สามารถนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการธุรกิจไปได้ ศูนย์ไม่ใช่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน ซึ่งหน้าที่หลักมีดังต่อไปนี้ :

(1)การรับใบสมัคร เอกสารที่ส่งมานั้นต้องสอดคล้องตามที่สถานทูตและสถานกงสุลต้องการ

(2)เพื่อให้ผู้สมัครได้รับบริการตามรายการ รวมทั้งการป้อนข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็น หนังสือเดินทาง วีซ่า การรับรองเอกสารและรายละเอียดของผู้สมัครแก่ศูนย์วีซ่าและสถานกงสุล

(3)ทางสถานกงสุลได้กำหนดค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า,ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน ,ค่ารับรองเอกสารแบบเร่งด่วน,ค่าธรรมเนียมการดำเนินการวีซ่าและหนังสือเดินทางของทางสถานทูตและสถานกงสุล

(4)รับใบสมัครขอวีซ่าและการรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด โดยผ่านทางเว็บไซต์ ห้องโถงต้อนรับที่ศูนย์ โทรศัพท์และอีเมลล์ สามารถตอบรับเอกสารและให้คำปรึกษาได้

(5) ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าตามคำสั่งของสถานทูตและสถานกงสุล

 

 

 

 

3. ศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่า

(1)สถานที่ตั้ง เพื่อความสะดวกแก่ผู้สมัคร ควรมาที่ศูนย์วีซ่าเพื่อส่งใบสมัคร โดยส่วนใหญ่ศูนย์วีซ่ามักจะอยู่ในย่านกลางเมืองและสะดวกแก่การไปถึง

(2)ระยะเวลาในการรอสมัครนั้นไม่นาน นอกจากจะเดินทางมาที่ศูนย์วีซ่าเองแล้ว โดยทางศูนย์วีซ่ายังมีคู่มือการให้บริการนัดจองออนไลน์  ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครใช้เวลาในการรอน้อยลง และประสิทธิภาพการบริการก็ยังคงดีเช่นเดิม

(3)การให้การบริการ สิ่งที่ทางศูนย์วีซ่ามุ่งเน้นคือการให้บริการแก่ผู้สมัคร มีการจัดห้องโถงมีช่องหน้าต่างรับเอกสารที่เพียงพอ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สมัครอย่างสมควร

(4)สำหรับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว หากมีลูกทัวร์ที่พิการหรือที่ต้องเตรียมการเป็นพิเศษ กรุณายื่นเอกสารที่ช่องกรณีพิเศษ มีห้องโถงวีไอพีสำหรับรับแขกหรือกรณีพิเศษอื่นๆ นอกจากนี้ ทางศูนย์วีซ่าจะทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางแผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น หรือแจ้งรายละเอียดการรับรองวีซ่าผ่านทางโทรศัพท์ โทรสารหรืออีเมลล์ให้ผู้สมัครทราบ

(5) ในเรื่องคุณภาพการให้การบริการและระยะเวลา กระบวนการทางธุรกิจและการรูปแบบของศูนย์วีซ่าได้ประสบความสำเร็จในทุกเครือข่ายทั่วโลก ระดับคุณภาพระยะเวลาในการดำเนินงานและคุณภาพการบริการดี และสามารถจัดการในระยะเวลาเร่งด่วนได้

 

4. ศูนย์ปฏิบัติการออกวีซ่า

    ศูนย์วีซ่าในประเทศไทยที่จดทะเบียนโดยบริษัทที่มีการดำเนินงานเฉพาะเจาะจง ทางเจ้าหน้าที่จะทำการดำเนินงานที่จะได้รับและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

 

 

5. สัญลักษณ์ของศูนย์ให้บริการ

ศูนย์วีซ่าจะใช้สัญลักษณ และ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ศูนย์ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศไทยและได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนของกฎหมาย  หากบุคคลใดในทางใดทางละเมิดสิทธินำเครื่องหมายเครื่องหมายนี้ไปใช้เป็นของตนเอง จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

    เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์วีซ่าขอแจ้งให้ทราบว่า ก่อนที่จะส่งใบสมัครโปรดอ่านข้อตกลงการให้บริการอย่างรอบคอบก่อน