Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων προξενικής επικύρωσης προς το Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας

Από την 17η Φεβρουαρίου 2022, οι αιτήσεις επικύρωσης προς το Προξενείο της Κίνας θα υποβάλλονται πλέον στο Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας στην Αθήνα (εφεξής αναφέρομενο ως Κέντρο Θεωρήσεων). Παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες:


1. Ώρες κοινού για αιτήσεις επικύρωσης

Κατά την διάρκεια της πανδημίας, το Κέντρο Θεωρήσεων είναι ανοικτό για το κοινό κάθε Τρίτη και Πέμπτη (εκτός αργιών). Δεν απαιτείται ραντεβού.

Κατάθεση αιτήσεων:            9:00-15:00

Πληρωμή και παραλαβή:     9:00-16:00


2. Χρόνος επεξεργασίας

Απλή αίτηση:            4 εργάσιμες ημέρες

Επείγουσα αίτηση:    3 εργάσιμες ημέρες

     *Ο προξενικός υπάλληλος της πρεσβείας δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα να παράσχει άλλα συνοδευτικά έγγραφα ή συμπληρωματικό υλικό ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντα, ή να ζητήσει από τον αιτούντα να παραστεί στην πρεσβεία για προσωπική συνέντευξη. Ο χρόνος επεξεργασίας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από τον προαναφερθέντα.


3. Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας: Βρανά 25, 11525, Αθήνα, Ελλάδα

E-mail: athenscentre@visaforchina.org (Δευτέρα-Παρασκευή)

Τηλέφωνο: +30 210 671 1311 (Τρίτη και Πέμπτη 9:00-16:00)


4. Κόστος επικύρωσης

Εκτός της είσπραξης του κόστους επικύρωσης για λογαριασμό της Κινεζικής Πρεσβείας,  το Κέντρο Θεωρήσεων θα χρεώνει επίσης τέλη υπηρεσίας. Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες.

* Όλα τα τέλη πρέπει να καταβληθούν μετά την υποβολή της αίτησης, την ίδια ημέρα. Εάν η αίτηση δεν εγκριθεί ή δεν διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς, τα τέλη δεν θα επιστραφούν.


5. Έλεγχος πορείας αίτησης

Οι αιτούντες μπορούν να ελέγξουν την πορεία της αίτησης και άλλες πληροφορίες σχετικά με την προξενική επικύρωση στον ιστότοπο του Κέντρου Θεωρήσεων Κίνας, www.visaforchina.org. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας μέσω τηλεφώνου ή email.


6. Σημειώσεις

(1) Τα έγγραφα που υποβάλλονται για επικύρωση πρέπει να είναι αληθινά, νόμιμα και να μην έχουν περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τα εθνικά και κοινωνικά δημόσια συμφέροντα της Κίνας. Τα επικυρωμένα έγγραφα δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν. Τυχόν ζητήματα και νομικές ευθύνες που προκαλούνται από την τροποποίηση ή την αντικατάσταση εγγράφων από τον αιτούντα, βαρύνουν τον ίδιο τον αιτούντα.

(2) Εάν το προς επικύρωση έγγραφο υπερβαίνει τις δύο σελίδες, θα πρέπει να σφραγιστεί με πυρίμαχο χρώμα ή να σφραγιστεί με κοινή σφραγίδα ή να σφραγιστεί (κάθε σελίδα) και να δεθεί σε βιβλίο για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του εγγράφου. Η μη τήρηση των οδηγιών δεν θα γίνεται δεκτή.

(3) Το Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας μπορεί να απαιτήσει από τον αιτούντα να παράσχει επιπρόσθετο υλικό όπως κρίνεται απαραίτητο από την Πρεσβεία.

(4) Το Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας είναι υπεύθυνο μόνο για την αποδοχή της αίτησης επικύρωσης και δεν συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης της επικύρωσης.

Download form: Application Form of Consular Legalization of the Embassy/Consulate of the People’s Republic of China

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us


Business Hours:(Monday - Friday) Visa application: 9:00-15:00 Payment and collection 9:00-16:00
Location:Vrana 25,11525 Athens Greece
Tel:+30 2106711311   Fax:+30 2106711311 
Email:athenscentre@visaforchina.org

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων προξενικής επικύρωσης προς το Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας

Από την 17η Φεβρουαρίου 2022, οι αιτήσεις επικύρωσης προς το Προξενείο της Κίνας θα υποβάλλονται πλέον στο Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας στην Αθήνα (εφεξής αναφέρομενο ως Κέντρο Θεωρήσεων). Παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες:


1. Ώρες κοινού για αιτήσεις επικύρωσης

Κατά την διάρκεια της πανδημίας, το Κέντρο Θεωρήσεων είναι ανοικτό για το κοινό κάθε Τρίτη και Πέμπτη (εκτός αργιών). Δεν απαιτείται ραντεβού.

Κατάθεση αιτήσεων:            9:00-15:00

Πληρωμή και παραλαβή:     9:00-16:00


2. Χρόνος επεξεργασίας

Απλή αίτηση:            4 εργάσιμες ημέρες

Επείγουσα αίτηση:    3 εργάσιμες ημέρες

     *Ο προξενικός υπάλληλος της πρεσβείας δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα να παράσχει άλλα συνοδευτικά έγγραφα ή συμπληρωματικό υλικό ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντα, ή να ζητήσει από τον αιτούντα να παραστεί στην πρεσβεία για προσωπική συνέντευξη. Ο χρόνος επεξεργασίας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από τον προαναφερθέντα.


3. Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας: Βρανά 25, 11525, Αθήνα, Ελλάδα

E-mail: athenscentre@visaforchina.org (Δευτέρα-Παρασκευή)

Τηλέφωνο: +30 210 671 1311 (Τρίτη και Πέμπτη 9:00-16:00)


4. Κόστος επικύρωσης

Εκτός της είσπραξης του κόστους επικύρωσης για λογαριασμό της Κινεζικής Πρεσβείας,  το Κέντρο Θεωρήσεων θα χρεώνει επίσης τέλη υπηρεσίας. Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες.

* Όλα τα τέλη πρέπει να καταβληθούν μετά την υποβολή της αίτησης, την ίδια ημέρα. Εάν η αίτηση δεν εγκριθεί ή δεν διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς, τα τέλη δεν θα επιστραφούν.


5. Έλεγχος πορείας αίτησης

Οι αιτούντες μπορούν να ελέγξουν την πορεία της αίτησης και άλλες πληροφορίες σχετικά με την προξενική επικύρωση στον ιστότοπο του Κέντρου Θεωρήσεων Κίνας, www.visaforchina.org. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας μέσω τηλεφώνου ή email.


6. Σημειώσεις

(1) Τα έγγραφα που υποβάλλονται για επικύρωση πρέπει να είναι αληθινά, νόμιμα και να μην έχουν περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει τα εθνικά και κοινωνικά δημόσια συμφέροντα της Κίνας. Τα επικυρωμένα έγγραφα δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν. Τυχόν ζητήματα και νομικές ευθύνες που προκαλούνται από την τροποποίηση ή την αντικατάσταση εγγράφων από τον αιτούντα, βαρύνουν τον ίδιο τον αιτούντα.

(2) Εάν το προς επικύρωση έγγραφο υπερβαίνει τις δύο σελίδες, θα πρέπει να σφραγιστεί με πυρίμαχο χρώμα ή να σφραγιστεί με κοινή σφραγίδα ή να σφραγιστεί (κάθε σελίδα) και να δεθεί σε βιβλίο για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του εγγράφου. Η μη τήρηση των οδηγιών δεν θα γίνεται δεκτή.

(3) Το Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας μπορεί να απαιτήσει από τον αιτούντα να παράσχει επιπρόσθετο υλικό όπως κρίνεται απαραίτητο από την Πρεσβεία.

(4) Το Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας είναι υπεύθυνο μόνο για την αποδοχή της αίτησης επικύρωσης και δεν συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης της επικύρωσης.

Download form: Application Form of Consular Legalization of the Embassy/Consulate of the People’s Republic of China