Επικαιροποιημένες πληροφορίες για αίτηση Θεώρησης

Το Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας στην Αθήνα, δέχεται αιτήσεις θεώρησης μόνο από τους παρακάτω αιτούντες :


1)Αιτών που έχει στην κατοχή του ένα “Invitation Letter (PU/TE), ή ένα “Verification Confirmation of Invitation”, εκδοθέν από το Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων της επαρχιακής κυβέρνησης ή από το επαρχιακό εμπορικό τμήμα του τόπου επίσκεψης, για επίσκεψη στην Κίνα για οικονομικούς, εμπορικούς, επιστημονικούς ή τεχνολογικούς σκοπούς.

2) Αιτών που έχει στην κατοχή του ένα “Notification Letter of Foreigner’s Work Permit” για εργασία στην Κίνα.

3) Αιτούντες με σκοπό ταξιδίου την επίσκεψη σε άμεσο συγγενή στην Κίνα, Κινέζο υπήκοο ή ξένο, ευρισκόμενο σε κρίσιμη κατάσταση υγείας και χρήζοντος βοηθείας, ή με σκοπό τη διευθέτηση ζητημάτων κηδεύσεως αμέσου συγγενούς αποβιώσαντος στην Κίνα. (Η αίτηση θεωρήσεως της κατηγορίας αυτής τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως από το Προξενείο της Κίνας)


4)Αιτών που δικαιούται θεώρηση Crew (τύπος C).


Οι παραπάνω αιτούντες, απαιτείται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να προγραμματίσουν ραντεβού ηλεκτρονικά πριν καταθέσουν την αίτησή τους κατά την ημέρα του ραντεβού τους. Όλοι οι αιτούντες απαιτείται να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο Κέντρο Θεωρήσεων για λήψη βιομετρικών στοιχείων, εκτός των παρακάτω:

1.Παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών και ενήλικοι άνω των 70 ετών.

2. Αιτούντες που έχουν εκδόσει κινεζική θεώρηση με το ίδιο διαβατήριο κατά τα τελευταία 5 χρόνια στο Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας στην Αθήνα, το οποίο έχει λάβει τα αποτυπώματά τους. Απαιτείται φωτοτυπία της σχετικής παλαιότερης θεώρησης.


Οι παραπάνω οδηγίες είναι προσωρινές και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us


Business Hours:(Monday - Friday) Visa application: 9:00-15:00 Payment and collection 9:00-16:00
Location:Vrana 25,11525 Athens Greece
Tel:+30 2106711311   Fax:+30 2106711311 
Email:athenscentre@visaforchina.org

Επικαιροποιημένες πληροφορίες για αίτηση Θεώρησης

Το Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας στην Αθήνα, δέχεται αιτήσεις θεώρησης μόνο από τους παρακάτω αιτούντες :


1)Αιτών που έχει στην κατοχή του ένα “Invitation Letter (PU/TE), ή ένα “Verification Confirmation of Invitation”, εκδοθέν από το Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων της επαρχιακής κυβέρνησης ή από το επαρχιακό εμπορικό τμήμα του τόπου επίσκεψης, για επίσκεψη στην Κίνα για οικονομικούς, εμπορικούς, επιστημονικούς ή τεχνολογικούς σκοπούς.

2) Αιτών που έχει στην κατοχή του ένα “Notification Letter of Foreigner’s Work Permit” για εργασία στην Κίνα.

3) Αιτούντες με σκοπό ταξιδίου την επίσκεψη σε άμεσο συγγενή στην Κίνα, Κινέζο υπήκοο ή ξένο, ευρισκόμενο σε κρίσιμη κατάσταση υγείας και χρήζοντος βοηθείας, ή με σκοπό τη διευθέτηση ζητημάτων κηδεύσεως αμέσου συγγενούς αποβιώσαντος στην Κίνα. (Η αίτηση θεωρήσεως της κατηγορίας αυτής τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως από το Προξενείο της Κίνας)


4)Αιτών που δικαιούται θεώρηση Crew (τύπος C).


Οι παραπάνω αιτούντες, απαιτείται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να προγραμματίσουν ραντεβού ηλεκτρονικά πριν καταθέσουν την αίτησή τους κατά την ημέρα του ραντεβού τους. Όλοι οι αιτούντες απαιτείται να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο Κέντρο Θεωρήσεων για λήψη βιομετρικών στοιχείων, εκτός των παρακάτω:

1.Παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών και ενήλικοι άνω των 70 ετών.

2. Αιτούντες που έχουν εκδόσει κινεζική θεώρηση με το ίδιο διαβατήριο κατά τα τελευταία 5 χρόνια στο Κέντρο Θεωρήσεων Κίνας στην Αθήνα, το οποίο έχει λάβει τα αποτυπώματά τους. Απαιτείται φωτοτυπία της σχετικής παλαιότερης θεώρησης.


Οι παραπάνω οδηγίες είναι προσωρινές και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.